Co Vás trápí?

Bércový vřed

Bércový vřed patří mezi chronické rány, kdy dochází k viditelnému narušení kůže. Dá se definovat jako defekt kůže, který je charakteristický rozkladem tkáně a jejím odumřením. 

Objednejte se

Vyplňte formulář a nezávazně se objednejte ke konzultaci na klinice LC Anděl. Kontaktujeme vás co nejdříve a společně se domluvíme na podrobnostech konzultace.

Děkujeme!
Brzy se Vám ozveme.

Můžete také zavolat na telefonní číslo 
+420 212 242 042
(po – pá, 9 – 19 hod).

Bércový vřed patří mezi chronické rány, kdy dochází k viditelnému narušení kůže. Dá se definovat jako defekt kůže, který je charakteristický rozkladem tkáně a jejím odumřením. Pro úspěšnou léčbu je důležitá správná anamnéza a objektivního zhodnocení bércového vředu. Podstatou zahájení léčení musí být obnovení váznoucího krevního oběhu a následné zahojení tkáně.

Jaké jsou příčiny vzniku bércového vředu?

  • Reakce na poranění – Vřed může vzniknout jako následek poranění, při kterém došlo k porušení tkáně. Od velikosti zranění se odvíjí i závažnost bércového vředu.
  • Samovolně -  Pokud vřed vzniká samovolně, tvoří se nejprve sotva patrný defekt kůže, který se později rozšiřuje a prohlubuje. Vředy mohou být tepenného původu a vznikají nejčastěji u diabetiků nebo jsou smíšeného původu.

Možnosti léčby

Léčba zahrnuje kompresivní léčbu, lokální i celkovou farmakoterapii, cvičení, polohování, výjimečně i chirurgickou léčbu.

Jiné řešené problémy

Jste akreditované pracoviště pro vzdělávání lékařů ?

  ↑  

Ano, jsme akreditováni pro základní i specializovány výcvik lékařů v oboru Dermatovenorolgie. Více informací o naši akreditaci naleznete na stránkách ministerstva zdravotnictví

Ošetřujete i dětské pacienty?

  ↑  

Ano, nabízíme celkové vyšetření, diagnostiku a léčbu pro dospělé i dětské pacienty

Ošetřujete i pacienty bez zdravotního pojištění?

  ↑  

Ano, dle ceníku.

Příjmáte pacienty bez objednání?

  ↑  

Na ošetření je nutné se předem telefonicky objednat

S jakými pojišťovnami spolupracujete?

  ↑  

Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP-111), Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP-201), Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (CPZP-205), Oborová zdravotní pojišťovna (OZP-207), Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ-209), Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra (ZPMV ČR-211), Revírní bratrská pokladna (RBP-213).